Obec Komorovice

Obec Komorovice

Dne 8. května r. 1226 vydal papež Honorius III. listinu, potvrzující konventu premonstrátů v Želivě veškeré tehdy klášterem držené statky. Tato listina je prvním závažnějším historickým dokladem o osídlení Humpolecka. Mezi vesnicemi, na které si premonstráti činili nárok je zmiňována též osada Komorovice (“Comorovici”). Po celé feudální období byly Komorovice majetkem premonstrátského kláštera v Želivě, vyjma období vlády Trčků z Lípy, v r. 1422. V 60. letech 14. století prodávají želivští premonstráti rychtu v Komorovicích se všemi lány a hospodou.

 

Rok 1226
První zmínka

213
Počet obyvatel 

573 m.n.m
Nadmořská výška

3,06 km2
Rozloha

NAHORU