Obec Komorovice - O obci

Obecní symboly

Znak obce Komorovice

Vlajka obce Komorovice

Žezlo, váhy a meč coby symboly moci, spravedlnosti a výkonu práva připomínající středověkou rychtu, která se v naší obci nacházela v roce 1422. Lipový list připomínající lípy u kaple na návsi a modrá barva připomínající vodu jako jeden z možných výkladů názvu obce původně keltský termín Comar, Cymer, Cymerau, jenž je v angličtině vyjádřen termínem confl uence – „soutok“. Pravděpodobně se v době založení obce nacházel v místě nebo blízkém okolí soutok potoků.

 

 

Slavnostní předání obecních symbolů.

Pár fotografií ze slavnostního předávání obecních symbolů starostovi obce Komorovice Bc. Přemyslu Ježovi dne 10. září 2015 na půdě Poslanecké sněmovny ČR v Praze jejím předsedou Mgr. Janem Hamáčkem.

NAHORU