Obec Komorovice - O obci

Veřejné sportovní hřiště s umělým povrchem Komorovice

Tenisové hřiště bylo v naší obci vybudováno v letech 2008-2009. Na vybudování se finančně podílela jak Obec Komorovice tak Kraj Vysočina, kde byla získána dotace z programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina grantový program "Sportoviště 2008-2009".

Samotnou stavbu hřiště realizovala firma MIKO Havlíčkův Brod  a firma SIBERA SYSTEM®, která se  zabývá výstavbou sportovišť a sportovních areálů od roku 1950. Antuka a antukové povrchy od firmy SIBERA SYSTEM® patří mezi nejuznávanější sportovní povrchy, dle sportovních odborníků a vrcholových sportovců, prověřené na světových akcích.  Firmě SIBERA SYSTEM® byla mimo jiné dána důvěra za její mnohaleté zkušenosti s výstavbou sportovišť, aby v těch nejnáročnějších podmínkách hokejových a výstavních hal postavila antukové tenisové kurty pro Davis Cup v letech 1997-2008.   

 

Ceník

domácí - ZDARMA
hosté - ZDARMA

MIKO
MIKO
SIBERA SYSTEM
SIBERA SYSTEM

Návštěvní řád

Pobyt na sportovním hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná osoba. Děti do 15 let věku mohou do prostoru sportovního hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Uživatelé sportovního hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Po skončení užívání hřiště jsou uživatelé povinni provést úklid hřiště od případných odpadků a dále jsou povinni zhasnout osvětlení, pokud je rozsvícené.

 

Dodržujte zásady užívání pro jednotlivé prvky:

  • Branka pro házenou a kopanou: Zákaz lezení po konstrukci a síti branky. Branka musí být vždy zajištěna proti převrácení.
  • Basketbalová deska s obroučkou a síťkou: Zákaz lezení na konstrukci a věšení se na obroučku či síťku.
  • Antukové hřiště: Každý hráč je povinen po hře celý kurt zamést síťovačkou. Vstup na kurt je možný pouze v odpovídající obuvi bez výrazného vzorku, který by mohl poškodit povrch antuky. V případě teplého počasí, kdy je suchá antuka, by si měli hráči před hrou kurt pokropit vodou.
  • Používat čistou sportovní obuv, nejlépe sálovou nebo obuv určenou pro antukové a umělé sportovní povrchy

 

Na hřištích platí zákaz:

  • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
  • vstupu se zvířaty
  • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
  • manipulace s otevřeným ohněm, používání pyrotechnikyužívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
  • jízdy na kole, koloběžce a kolečkových bruslích, vjezd všemi motorovými prostředky (mimo údržbu hřiště)
  • vstupovat s předměty, které mohou ohrozit zdraví, či bezpečnost ostatních osob (zejména ostré předměty, sklo, zbraně, atp.)

 

Bezpečnostní opatření:

Pokud jsou prvky poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je jejich používání zakázáno.

Za úmyslné poškození sportovního hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na Obecním úřadě Komorovice, nebo na tel. 725 529 411, zajistíte tím větší bezpečnost pro ostatní uživatele.

Provozní doba: 7:00 - 22:00 hodin

Odpovědná osoba: starosta obce Marcel Sidorenko, telefon: +420 725 529 411

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150  –  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

POLICIE 158  –  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád.

NAHORU