Obec Komorovice > OSTATNÍ > DĚTSKÉ A TENISOVÉ HŘIŠTĚ

OBEC

KOMOROVICE Oficiální stránky obce

obec Komorovice  
OSTATNÍ  
DĚTSKÉ A TENISOVÉ HŘIŠTĚ

VEŘEJNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KOMOROVICE

 

Dětské hřiště realizované podle návrhu dětí.

Nové hřiště (2016)

 

 

 

Návštěvní řád

Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná osoba. Děti do 6 let věku mohou do prostoru hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby a používat zařízení, pokud je zabezpečený trvalý dozor odpovědné osoby. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky:

pružinové houpačky – pro děti od 3 do 8 let
houpačka překlápěcí – pro děti od 3 do 12 let
multifunkční sestava, kolotoč – pro děti od 3 do 12 let

Na hřišti platí zákaz:

- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
- vstupu se zvířaty
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
- jízdy na kole

Bezpečnostní opatření:

V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat. Pokud jsou herní prvky poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je jejich používání zakázáno.

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na Obecním úřadě Komorovice, nebo na tel. 604 649 143, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

 Provozní doba: 7:00 - 21:00

 Odpovědná osoba: starosta obce Bc. Přemysl Jež, tel. 604 649 143.

 Důležitá telefonní čísla: HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

TENISOVÉ HŘIŠTĚ

tenisové hřiště

Tenisové hřiště bylo v naší obci vybudováno v letech 2008-2009. Na vybudování se finančně podílela jak Obec Komorovice tak Kraj Vysočina, kde byla získána dotace z programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina grantový program "Sportoviště 2008-2009".

Samotnou stavbu hřiště realizovala firma MIKO Havlíčkův Brod  a firma SIBERA SYSTEM®, která se  zabývá výstavbou sportovišť a sportovních areálů od roku 1950. Antuka a antukové povrchy od firmy SIBERA SYSTEM® patří mezi nejuznávanější sportovní povrchy, dle sportovních odborníků a vrcholových sportovců, prověřené na světových akcích.  Firmě SIBERA SYSTEM® byla mimo jiné dána důvěra za její mnohaleté zkušenosti s výstavbou sportovišť, aby v těch nejnáročnějších podmínkách hokejových a výstavních hal postavila antukové tenisové kurty pro Davis Cup v letech 1997-2008.

MIKO HAVLÍČKŮV BROD     SIBERA SYSTEM

 

Provozní řád tenisového hřiště je v současné době nastaven tak, že hřiště je uzamčené a klíč je uložen u paní Naděždy Ottové, která bydlí nedaleko v řadovém domku čp. 45.  Zapůjčení klíče je jmenovitě uvedeno v knize pro případ pozdější kontroly, nebo reklamace povrchu apod..  Každý hráč je povinen po hře celý kurt zamést síťovačkou. Vstup na kurt je možný pouze v odpovídající obuvi bez výrazného vzorku, který by mohl poškodit povrch antuky. V případě teplého počasí, kdy je suchá antuka, by si měli hráči před hrou kurt pokropit vodou.

Ceník

domácí - ZDARMA
hosté - ZDARMA

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic


Kreslené návrhy dětí, jak by mělo vypadat nové dětské hřiště u koupaliště.

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic