Obec Komorovice > OSTATNÍ > HASIČSKÉ SDRUŽENÍ

OBEC

KOMOROVICE Oficiální stránky obce

obec Komorovice  
OSTATNÍ  
HASIČSKÉ SDRUŽENÍ

Technika SDH

Stránky SDH Komorovice

Úvodem o SDH

Sbor dobrovolných hasičů byl v Komorovicích založen roku 1903.
Výbava tohoto prvního sboru skládala se z jedné ruční čtyřkolové stříkačky dovybavené stodvaceti metry hadic. Dále pak dva hákové a dva střešní žebříky, jeden dlouhý žebřík a tři háky. Pracovních výzbrojí bylo ve sboru dvanáct. Osada Komorovice přispívala na vydání sboru 300 Kč ročně.

To jen krátce z historie založení. Jako zdroj těchto informací byla použita první kronika obce Komorovic založena panem Františkem Dománkem v Komorovicích dne 20. Března 1936.

V roce 1960 byl sbor vybaven novou mobilní požární stříkačkou PS-8 se kterou se sbor mimo jiného zůčastnil i zásahu u požárů.
Například: požár kovárny v Komorovicích, požár u Koubků na Vystrkově a v Bystré při požáru stohu.Vzhledem k možnostem se většinou jednalo o podporu formou doplňování vody do vozidel hasičských sborů, která tak nemusela opouštět svá stanoviště u požáru kvůli doplňování cisteren a výrazně se tak zefektivnila účinost jejich zásahu. Tudíž bych tuto pomoc rozhodně nepovažoval za nepodstatnou.
Tato stříkačka je součástí výbavy našeho sboru dodnes a to ve skvělém stavu, za což bychom chtěli poděkovat všem členům sboru kteří se o tuto techniku starali a udržovali jí po celou dobu od jejího začlenění do výbavy.

Namátkou za strojníky, velitele a předsedy SDH: Dománek Jiří st., Dománek Josef, Hlavnička Josef, Podubníček Alois, Koudelka Stanislav, Matouš Karel, Krejčí Alois, ale i všem nejmenovaným řadovým členům, kteří svou činností pomáhali udržet tradici SDH v Komorovicích až do dnešních dnů.

Dnes patří mezi další aktivity SDH ve spolupráci s obcí Komorovice pořádání dětských a sportovních dnů, rybářských závodů, hasičského plesu a dětského karnevalu, pálení čarodějnic, výlovů a brigád při obci …

Složení SDH

 1. Marcel SIDORENKO - velitel
 2. Bc. Přemysl JEŽ
 3. Martin JELÍNEK
 4. Vladimír JELÍNEK
 5. Jan KOUDELKA st. - starosta
 6. Ing. Jan KOUDELKA ml. -  pokladník
 7. Jiří KOUDELKA
 8. Stanislav KOUDELKA st.
 9. Stanislav KOUDELKA ml.
 10. Karel MATOUŠ
 11. Pavel OTT
 12. Pavel BRAMBŮREK st.
 13. Pavel BRAMBŮREK ml.
 14. Ladislav VÁŇA  - strojník
 15. Pavel ALENKA
 16. Jiří PEŠEK
 17. Zdeněk DALÍK
 18. Ladislav ČIHÁK
 19. Jan HONZL
 20. Ladislav VRZÁK